TTIP1004 Biologinen ja fysiologinen vanheneminen (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Biologiset vanhenemisteoriat

Solun vanhenemismuutokset

Elinjärjestelmien vanhenemismuutokset
Vanhenevan ihmisen terveyteen liittyviä erityiskysymyksiä

Harjoittelun vaikutus fysiologisiin ja biologisiin ikääntymismuutoksiin

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata vanhenemisen keskeiset biologiset ilmiöt solutasolla

  • osaa kuvata keskeiset biologiset vanhenemisteoriat

  • osaa nimetä elinjärjestelmien vanhenemismuutokset ja tietää niiden vaikutukset yksilön terveyteen ja toiminta- ja suorituskykyyn

  • osaa kuvata vanhenevan ihmisen terveyteen liittyviä erityiskysymyksiä ja tietää alan keskeiset käsitteet

  • osaa selittää liikunnan ja muun harjoittelun vaikutukset vanhenemisen kannalta keskeisiin elinjärjestelmiin

Kirjallisuus

  • Rantanen, T., Kokko, K., Sipilä, S. ja Viljanen, A. (toim.) 2022. Gerontologia. 5. painos. Helsinki: Duodecim. Osat: 2. Yksilön fyysinen vanheneminen, 3. Aistien vanheneminen. Yht. 158 sivua.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen luennoille (20h), itsenäinen opiskelu, luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen.
Arviointiperusteet:
Tentti 100% (kirja 50% ja luennot 50%)
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus