TJTS5102 Laadullinen tekstianalyysi II (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Kurssilla opetellaan Atlas.Ti:n ohjelmiston käyttöä laadullisessa tekstianalyysissä. Kurssin jälkeen opiskelija osaa tehdä laadullista analyysiä ohjelmiston avulla. Kurssi suoritetaan pääosin itsenäisesti verkkokurssina, mutta se aloitetaan ja lopetetaan yhteisellä etäkokoontumisella. Kurssisuorituksena on harjoitustyö. Aloitus- ja lopetuskokoontumisia järjestetään sekä syksyisin että keväisin.

Esitietojen kuvaus

Voidaan suorittaa samanaikaisesti TJTS5101-kurssin kaansa


- Ennen kurssille tuloa opiskelijan pitäisi hallita perusteet jostain laadullisesta tutkimusmenetelmästä.

- Hanki omalle koneellesi Atlas.Ti -lisenssi (yliopistolla on tarjolla kampuslisenssi, https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/palvelut/ohjelmistot/ohjelmistot/ATLAS.ti)

Oppimateriaalit

Kurssille voi tuoda oman analysoitavan aineiston.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus