TJTP2201 Uusien teknologioiden soveltaminen (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat IT-alan yritysten käyttämiin, ajankohtaisiin, uusiin teknologioihin (esim. tekoäly sen eri muodoissa, esineiden internet, robotiikka, virtuaalitodellisuus) niiden käytännön sovellutusten kautta. Opiskelijat työskentelevät ryhmissä ymmärtääkseen teknologian toimintaa, piirteitä ja osia sekä ongelmanratkaisua teknologian avulla. Opintojaksolla opiskelijat ratkaisevat yksinkertaisia tehtäviä teknologian avulla.

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan ratkaisemalla teknologioiden käyttöön ja soveltamiseen liittyviä tehtäviä. Opintojakson työmäärä on 81 tuntia, ja työmäärää muodostuu lyhyiden verkkoluentojen seuraamisesta sekä tehtävien suorittamisesta.

Arviointiperusteet

Opiskelijan tulee suorittaa teknologiaan liittyviä tehtäviä hyväksytysti siten, että kurssin työmäärä täyttyy.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija: Ymmärtää uusien teknologioiden toiminnan, osat ja piirteet; Ymmärtää millaisia ongelmia teknologia pystyy ratkaisemaan; Osaa soveltaa teknologiaa ongelmanratkaisussa.

Esitietojen kuvaus

Kurssille osallistuvat ovat toista vuotta opiskelevia tietojärjestelmätieteen opiskelijoita. Opiskelijat uskaltavat työparin kanssa tarttua rohkeasti teknologian käyttöä ja soveltamista edellyttäviin tehtäviin.

Oppimateriaalit

Opetusvideot ja tehtävänannot.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta