TJTA293 Tietojärjestelmätieteen aineopintojen teemaessee (1–3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssin suorituksena tehdään tieteellinen essee omavalintaisesta tietojärjestelmätieteeseen liittyvästä aiheesta. Esseen laajuus on noin 4-5 sivua per opintopiste. Esseeohje löytyy Kopasta kurssin sivuilta. Pääset tarkastelemaan ohjetta sen jälkeen, kun sinut on lisätty kurssille Korpissa.

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen aloitetaan lähettämällä ehdotus aiheesta osoitteeseen jaana.k.raisanen@jyu.fi. Aiheen on oltava eri kuin jollekin muulle kurssille tehty työ.

Osaamistavoitteet

-

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta