TILA2700 Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Jatkuvat satunnaismuuttujat ja -vektorit, kovarianssi ja korrelaatio, satunnaismuuttujien muunnokset, generoivat funktiot, suurten lukujen laki ja keskeinen raja-arvolause.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

  • johtaa ja soveltaa erilaisia stokastisia malleja
  • arvioida todennäköisyyksiä luennolla esitetyillä tavoilla

Esitietojen kuvaus

Joko MATA2600 Todennäköisyysmatematiikka tai TILA1200 Todennäköisyyslaskenta 1, sekä integraalilaskennan hallinta kuten kurssilla MATP213 Calculus 3.

Oppimateriaalit

Kurssimoniste ja mahdollinen opetusohjelmassa annettu lisämateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tekemisessä. Tarkemmat arviointiperusteet opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Lopputentin pisteet.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luento-opetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Lopputentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus