TIES5370 Sensoriverkkojen laboratoriotyöt (2–8 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssi suoritetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen

Kuvaus

Laboratoriotöihin liittyvät aiheet tulevat Langattomat teknologiat, Langattomat sensoriverkot, Esineiden internet ja Sulautettu internet -opintojaksoilta.

Osaamistavoitteet

Sensoriverkkokokonaisuuteen liittyvien opintojaksojen keskeisten asioiden konkretisointi ja taitojen oppiminen. Yksittäisten laboratoriotöiden osaamistavoitteet on määritelty erikseen työn annon yhteydessä.

Esitietojen kuvaus

Sensoriverkot-moduulin opintojaksot

Oppimateriaalit

Luentovideot ja –kalvot sekä oheismateriaalina jaettava muu kirjallinen materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Harjoitustyöt (2–8 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus