TIES536 Sulautettu internet (3–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssi suoritetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen

Kuvaus

1. Johdanto, historia, tulevaisuus
2. IoT:n arkkitehtuuri ja protokollat
3. IoT-laitteen laitearkkitehtuuri
4. Kontrollerit
5. Radiot
6. Virtalähteet
7. Sensorit
8. Katsaus mikrokontrolleriperheeseen (esim. ARM Cortex-M sarja)
9. Kehitysympäristöt
10. Ohjelmointi ja debuggaus
11. Harjoitustyöt

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva älykkäistä sulautetuista laitteista, niiden muodostamista verkoista sekä niiden liittymisestä yleiseen IP-verkkoon. Opiskelija osaa kuvata älykkäiden laitteiden muodostamien verkkojen arkkitehtuuria sekä älykkäiden laitteiden tekniikkaa.


Opiskelija saa myös tietoa käytetyistä protokollista ja algoritmeista sekä sovelluksista. Opiskelija tutustuu kurssin aikana yhteen mikrokontrolleriperheeseen ja oppii myös ohjelmoimaan mikrokontrollipohjaisen mittaussovelluksen ja viemään mittausdataa pilvipalveluun.

Lisätietoja

Suoritustapa: Kaikkien oppimistehtävien hyväksytty suoritus.


Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien palauttamista ja hyväksyttyä suorittamista. Oppimistehtävät pisteytetään ja näistä saatu pistemäärä määrittää kurssin arvosanan.

Esitietojen kuvaus

Suositellaan, että suoritettuna on IoT-laitteiden tietoliikenne (5 op) -opintojakso.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkko-opetus (3–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus