TIES5302 Rinnakkaistietokoneista ja niiden ohjelmointimalleista (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssi suoritetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen

Kuvaus

Sisältö

1. UNIX-käyttöjärjestelmän perusteet
2. C-ohjelmointikielen perusteet
3. Rinnakkaislaskennan paradigmoista ja laskentamalleista
3.1. Mooren laki
3.2. Flynnin taksonomia
3.3. Data-, käsky- ja säietason rinnakkaisuus
3.4. Skaalautuvuus
3.5. Hajautetun ja yhteisen muistin laitteet
4. MPI-ohjelmoinnin perusteita
4.1. Johdantoa MPI-ohjelmoitimalliin
4.2. Point-to-point kommunikaatio
4.2. Kollektiivinen kommunikaatio
4.3. Laskennan tehokkuudesta
5. CUDA-ohjelmoinnin perusteita
5.1. CUDA-ohjelmointimalli
5.2. Laitekoodi ja ytimet
5.3. Muistihierarkia
5.4. Perusalgoritmeja
5.5. Laskennan tehokkuudesta

Suoritustavat

Kirjallisten oppimistehtävien hyväksytty suoritus

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää kirjallisten oppimistehtävien palauttamista ja hyväksyttyä suorittamista. Kirjalliset oppimistehtävät pisteytetään ja näistä saatu pistemäärä määrittää kurssin arvosanan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija tietää yleisimmät rinnakkaislaskennan paradigmat ja laskentamallit, osaa ohjelmoida yksinkertaisia C/MPI-ohjelmia viestinvälitystä käyttäville rinnakkaiskoneille ja osaa ohjelmoida yksinkertaisia C/CUDA-ohjelmia grafiikkasuorittimelle.

Esitietojen kuvaus

C-ohjelmointikielen perusteiden hallinta

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkko-opetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus