TIES505 Tutkimusprojekti (10–15 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on perehtyä tutkimustyöhön työskentelemällä jossakin tietotekniikan alaan liittyvässä tutkimushankkeessa tai -ryhmässä. Työskentelyn tulee olla vähintään puolipäiväistä ja kestää 2 - 4 kuukautta (270-400 tuntia tutkimustyötä). Työskentelyn tulee tähdätä raportoitaviin akateemisiin tuloksiin (tutkimusraportti, artikkeli) useamman henkilön muodostaman tutkimusryhmän ryhmätyönä.

Suoritustavat

Projektin edistymisraportti sisältäen projektisuunnitelman (ennen työn aloitusta), väliraportin, loppuraportin (ml tuotetut sisällöt (tutkimusraportit ja vastaavat)) sekä lyhyt reflektointi/oppimispäiväkirja.

Osaamistavoitteet

Osaa hakeutua itsenäisesti tutkimusryhmään. Osaa laatia yksinkertaisen tutkimushankkeen suunnitelman, osaa ohjata omaa työskentelyään suunnitelman mukaisesti osana tutkimusryhmää. Osaa raportoida tutkimustyöskentelystään ja arvioida työn edistymistä ja suunnitelman mukaisuutta.

Esitietojen kuvaus

Alempi korkeakoulututkinto sekä riittävä määrä syventävää osaamista tutkimuksen toteuttamiseksi.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Projekti (10–15 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus