TIES501 Pro gradu -seminaari (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tietotekniikan maisteriopintojen loppuvaiheen opintojakso, jonka yhteydessä tehdään omaa opinnäytettä (pro gradu -tutkielman). Keskeiset vaiheet sekä oman opinnäytetyön että graduseminaarin osalta ovat opinnäytetyön aiheen valinta (tulee olla valittu ja sovittu ohjaajan kanssa ennen seminaarin aloitusta), lähdekirjallisuuden haku ja analysointi, tutkimusmenetelmän valinta ja jäsentäminen sekä gradun empiirisisen osion suunnittelu ja aloittaminen. Opintojakson aikana käydään läpi ja havainnollistetaan tutkimuksen tekoa erityisesti raportoinnin näkökulmasta, ja seminaarin loppupuolella opiskelijat esittelevät omaa aihetta muille seminaarin osallistujille. Seminaariin kuuluu gradua edistävät pakolliset viikkotehtävät. Tarkoituksena on, että opiskelija hakeutuu seminaariin siinä vaiheessa kun LuK-tutkinto on tehty ja FM-tutkinnon henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan valmistuminen tapahtuu vuoden sisällä työn aloittamisesta.

Suoritustavat

Osallistuminen seminaaritapaamisissa Seminaarissa annettujen viikkotehtävien hyväksytty suoritus. Tutkimussuunnitelman tekeminen Tutkimussuunnitelman esittely Tutkimussuunnitelman opponointi Oman pro gradu -tutkielman valmiusasteen oltava yli 50% valmis suoritusmerkinnän saamiseksi.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen seminaaritapaamisissa ja annettujen tehtävien suorittamiseen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Masiterivaiheen tutkielman tekemiseen tarvittavien taitojen osaaminen.

Esitietojen kuvaus

LuK-/alempi korkeakoulututkinto (maisteriopiskelijat) sekä ajantasainen eHOPS, jonka perusteella opiskelija valmistuu vuoden sisällä opinnäytetyön aloittamisesta. Lisäksi opiskelijalla olisi hyvä olla opinnäytteen aihe ja mahdollinen ohjaaja ainakin alustavasti mietittynä.

Oppimateriaalit

Available on-line

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus