TIES4571 Sensoriverkkoprojekti (10–15 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Informaatioteknologia, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssi suoritetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen

Kuvaus

Sisältö

Sensoriverkkoprojektissa opiskelija saa käsityksen langattomiin sensoriverkkojen tai esineiden internetin aihealueeseen kuuluvasta projektista, sen ideoinnista ja suunnittelusta, hallinnasta, läpiviennistä ja raportoinnista sekä hajautetusta ryhmätyöskentelystä ja projektityössä tarvittavasta kirjallisesta ja suullisesta viestinnästä. Kurssin opiskelijoista muodostetaan 3-5 hengen projektiryhmä.

Projektin aiheena on tyypillisesti toteuttaa johonkin sovellusalueeseen kuuluva toimiva prototyyppi. Projektin aiheena voi olla myös laaja kartoitus-, selvitys-, tai suunnittelutyö.

Sensoriverkkoprojekti on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat valinneet sensoriverkkojen suuntaavat opinnot.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyyn. Työskentely tapahtuu hajautetusti verkkotyövälineitä käyttäen. Projektityöskentelyn kokonaismäärä on 250-400 tuntia 4-5 kuukauden aikana, joten sille on varattava aikaa noin 15-20 tuntia viikossa.

Arviointiperusteet

Arvosana määräytyy projektin ja projektityöskentelyn onnistumisen perusteella.

Osaamistavoitteet

Hyvä osaaminen kurssin sisältökuvauksessa mainituilla osa-alueilla.

Esitietojen kuvaus

Sensoriverkkojen suuntaavat opinnot.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkko-opetus (10–15 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus