TIES436 Langattomat teknologiat (3–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssi suoritetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen

Kuvaus

Kurssi antaa yleiskuvan nykyisistä langattomista teknologioista. Luentojen aihesisältönä on mm. radiotekniikkaan liittyviä käsitteitä, signaalin eteneminen, modulaatiot, antennit, kanavan varaus, katsaus lyhyen kantaman radioteknologioihin kuten WLAN, Bluetooth, LRWPAN ja RFID/NFC sekä myös pitkän kantaman teknologioihin LPWAN.

Lisäksi matkapuhelinverkkojen kehitys, solukkojärjestelmä, nykyiset ja tulevat järjestelmät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys tarjolla olevista langattomista teknologioista ja niiden soveltuvuudesta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Lisäksi opiskelija osaa hahmottaa signaalin kuuluvuuteen vaikuttavia tekijöitä niin ympäristön, antennien kuin moduloinninkin kautta. Opiskelija ymmärtää myös miten erilaiset kanavallepääsymekanismit toimivat ja vaikuttavat radiokanavan tehokkuuteen. 

Esitietojen kuvaus

Hieman tietoa tietokoneverkoista sekä tietoliikenneverkoista (esim. Kurssi ITKP104 Tietoverkot).

Oppimateriaalit

Andrea Goldsmith - Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005.

David Tse and Pramod Viswanath - Fundamentals of Wireless Communication, Cambridge University Press, 2005.

Theodore S. Rappaport - Wireless Communications: Principles and Practice (2nd Edition), 2002.

Luentovideot ja –kalvot sekä oheismateriaalina jaettava muu kirjallinen materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkko-opetus (3–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta