TIES327 Tietoverkkoturvallisuus (3–7 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla käydään läpi tietoverkkojen tietoturvaan liittyviä osa-alueita hands-on painotteisesti. Tietoverkkoihin tunkeutumisen ja suojaamisen lisäksi käsitellään etäyhteyksien ja etäkäytön tietoturvaa sekä salausasioita. Kurssin sisältö koostuu seuraavista osa-alueista: - Tietoturvapolitiikat, riskien hallinta - Todennus ja pääsynhallinta - Salaus ja julkisen avaimen arkkitehtuuri - Langattomien verkkojen tietoturva - TCP/IP tietoturva - Turvaprotokollat - Verkkolaitteiden tietoturva - Palomuurit ja IDS:t. Kurssi voidaan suorittaa 3-7 op:n laajuisena, riipuen siitä kuinka monta harjoitusta opiskelija palauttaa.

Suoritustavat

Pakolliset viikkoharjoitukset, joista pitää saada 50% hyväksytysti suoritettuna eli kurssin voi suorittaa myös etäopiskeluna tekemällä harjoitukset.

Arviointiperusteet

Viikkoharjoituksista pitää saada 50% hyväksytysti suoritettuna arvosanaan 1.
Muihin arvosanoihin pitää saada seuraavat määrät täysistä pisteistä:
65%->2
75%->3
85%->4
95%->5

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa hyvät tiedot tietoverkoihin kohdistuvista uhkista ja niiltä suojatutumisilta. Opiskelijat perehtyvät eri tietoturvauhkiin ja niiden vaikutuksiin sekä saavat
sitä kautta valmiudet tietoturvataratkaisujen suunnitteluun sekä suojausmenetelmien käyttöönottoon.

Esitietojen kuvaus

Esitietoina vaaditaan kurssin Tietoverkot ja Tietoliikenneprotokollat asioiden osaamista tai vastaavia tietoja.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Viikkoharjoituksista pitää saada 50% hyväksytysti suoritettuna arvosanaan 1. Muihin arvosanoihin pitää saada seuraavat määrät täysistä pisteistä: 65%->2 75%->3 85%->4 95%->5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–7 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus