TIES322 Tietoliikenneprotokollat 2 (1–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kuljetuskerroksen protokollat, reititysprotokollat, tila-automaatit protokollasuunnittelussa, multicast, sokettiohjelmointi, virheiden havaitseminen tiedonsiirrossa ja niistä toipuminen, protokollaohjelmointi.

Suoritustavat

Harjoitustehtävät

Arviointiperusteet

Kurssin harjoitustehtävistä kerättävät pisteet.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on hyvä perustietämys kuljetuskerroksen protokollista. Opiskelija osaa käyttää sokettirajapintaa ja osaa implementoida yksinkertaisen protokollan sekä osaa lisätä kuljetuskerroksen ominaisuuksia sovellukseen silloin kun UDP ei ole riittävä ja TCP on liian raskas. Opiskelija oppii simuloimaan erikokoisia verkkoja sekä niiden reititykseen liittyviä protokollia.

Esitietojen kuvaus

TIEA322 Tietoliikenneprotokollat ja TIEP111 Ohjelmointi 2 tai vastaavat tiedot. Eli TCP/IP protokollapino, hyvä ohjelmointitaito, sisältäen kokemusta sokettiohjelmoinnista. Kokemusta verkkojen ja protokollien simuloinnista sekä reitittimien konfiguroinnista.


Jos kurssin opiskelee suppeammalla laajuudella, ei kaikkia esitietoja välttämättä tarvita.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus