TIES1000 Tietotekniikan ajankohtaisia teemoja (1–10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssi voi sisältää ajankohtaisteemaan liittyviä vierailijaluentoja, työpajoja, tapahtumia, luentoja, demonstraatioita tai muita erikseen ilmoitettavia tapoja.

Suoritustavat

Suoritustavat ilmoitetaan kulloisenkin toteuman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Perehdytään ajankohtaisiin tietotekniikan alan teemoihin. Sisältö ilmoitetaan tarkemmin opintojen toteutuessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta