TIEP116 Java ja tietokannat (1 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Muutetaan itsenäisesti Ohjelmointi 2 -kurssin (vähintään vaihe 6) harjoitustyö käyttämään jotakin tietokantaa omatekoisten taulukoiden sijaan.

Suoritustavat

Palautetaan harjoitustyö versionhallintaan ja näytetään ohjaajille.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on käistys siitä, miten tietokantoja käyetään perinteisellä tavalla suoraan Java-kielestä.

Esitietojen kuvaus

Ohjelmointi 2. Mielellään edes SQL-kielen perusteet, mutta mallia seuraamalla tuota voi opiskellla kurssin aikana itsekin tarvitavan määrän.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus