TIEP1150 Kone ja tieto, mitä tietokone tietää? (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

· Loogiset rakenteet

· Tietokoneiden toiminnan ja loogisten rakenteiden keskinäinen yhteys.

· Perussuureiden esittäminen tietokoneessa.

· Logiikan alkeet ja niiden toteuttaminen tietokoneessa.

· Tietokoneohjelmien tulkinta kuvauksina.

· Algoritmit

· Algebrojen hyödyntäminen algoritmien rakentamisessa

· Perusajatusten ohjelmointiharjoittelu Python:lla.

Osaamistavoitteet

Tietokoneohjelmat ja niitä vastaavat kytkimien muutokset muodostavat johdonmukaisesti toimivan järjestelmän, joka on jonkin abstraktin loogisen rakenteen vastine. Tavoite on luoda  perusymmärrys loogisista rakenteista ja niiden yhteydestä tietokoneisiin ja ohjelmiin.

Lisätietoja

Kurssi suoritetaan itsenäisesti verkossa.

Esitietojen kuvaus

Lukiolaisille suunnattu opintojakso, joka ei vaadi lukio-opintojen ohella muita erityisiä esitietoja.

Oppimateriaalit

TIM-järjestelmän verkkosivu

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssi suoritetaan harjoitustehtävillä
Arviointiperusteet:
Harjoitustehtävien vastaukset
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta