TIEA313 3D-tuotanto (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kolmiulotteisten (3D) mallien rakentaminen ja animointi valmisohjelmia käyttäen. Animaatiotuotannon perusteet, geometriset mallit, tekstuurit ja materiaalit, valaistusmallit, avainkuvatekniikka, kinematiikka, erikoisefektit ja äänen synkronointi. Mallien käyttäminen ja taiteellisten vapauksien tekniset rajoitteet erilaisissa kohteissa kuten peleissä, elokuvissa tai lisätyn todellisuuden sovelluksissa (AR) ja eri hintaluokkien tai teknologiasukupolvien päätelaitteissa.

Osaamistavoitteet

Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan:

1) selittää ja arvioida 3D-tuotannon perusperiaatteita ja työprosesseja

2) löytää itsenäisesti uusia 3D-tuotannossa käytettäviä tekniikoita sekä soveltaa opittua terminologiaa

3) suunnitella, toteuttaa ja ottaa käyttöön yksinkertainen animoitu ja teksturoitu 3D-objekti käyttäen Blender 3D-mallinnusohjelmaa ja teksturointityökaluja

Kurssin tavoitteet ovat toteutusteknisiä. Estetiikan osalta osaaminen on hankittava muilta kursseilta tai omatoimisen harrastuneisuuden kautta.

Kurssin tavoitteet ovat valmisohjelmiston käyttämisessä ilman konepellin aukaisemista. 3D-tuotannossa käytettävien ohjelmistojen sisäisen teorian ja algoritmiikan sekä sovelluskehityksen osalta osaaminen on hankittava muilta kursseilta (mm. TIEA311).

Lisätietoja

Kurssi järjestetään ajoittain, jos ja kun opetusresurssit mahdollistavat sen.

Esitietojen kuvaus

Tietokoneen peruskäytön hallinta on välttämätön esitieto. Hyödyksi on kaikki aiempi kokemus ammattilaistyökalujen tehokäytöstä - esimerkiksi DAWit, CADit tai IDEt pikanäppäimineen. Kurssilla voi oppia asian myös ensimmäistä kertaa, jolloin on varauduttava käyttämään ylimääräistä aikaa tehokäytön periaatteiden opetteluun.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Vaadittu määrä pääteohjausten aikana suoritettuja harjoitustehtäviä ja hyväksytty demotyö.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta