TIEA306 Ohjelmointityö (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kurssin aikana tietokoneohjelman tai ohjelmiston.

Suoritustavat

Todistettavissa oleva ohjelmiston kehitys alusta julkaisuun.

Arviointiperusteet

Hyvien käytänteiden mukaan ammatillista osaamista osoittaen valmistettu, toimivaksi osoitettu ja vaatimukset täyttävä tietokoneohjelma tai -ohjelmisto, sekä tämän ja työn kuvaava materiaali, työtä, sen tekemistä ja työn tulosta arvioiva raportointi. Versiohallinnan viisas käyttö.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ohjelman tai ohjelmiston alan hyvien käytänteiden mukaisesti lähes ammattimaisesti perusteltuja työkaluja käyttäen.

Lisätietoja

Ohjelmointityön aiheen voi tuoda yrityksestä, keksiä itse tai pyytää kurssin tentaattoria tarjoamaan aihetta. Ohjelmointityön voi suorittaa itse valitsemanaan ajankohtana.

Suorituksia ottavat vastaan lehtorit,  yliopistonopettajat ja tutkijatohtorit.

Esitietojen kuvaus

Ohjelmointi 1, Ohjelmointi 2, Algoritmit ja mielellään myös Graafiset käyttöliittymät tai vastaava.

Oppimateriaalit

Opiskelijan valittavissa.
Nykyaikaisen versiohallinnan opas (esim. git ja sen dokumentaatio ja/tai "Pro Git Book").

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus