TGEY1000 Kuinka elät 100-vuotiaaksi? (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

• Aktiivinen vanheneminen

• Toimintakyky ja terveys

• Vanhenemisen erilaisuus ja yksilöllisyys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija

• osaa kuvata, mitä gerontologia tarkoittaa

• osaa kuvata toimintakyky-käsitteen eri osa-alueet

• hahmottaa ihmisen vanhenemisen monimuotoisuuden

Oppimateriaalit

• Kurssilla käytetään oppimisympäristössä annettuja verkkomateriaaleja sekä ajankohtaisia gerontologian tieteenalan julkaisuja

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Verkkokurssi 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta