TAIA1106 Taiteentutkimuksen erityisala (5–10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opiskelija valitsee yhden taiteentutkimuksen alaa käsittelevän kontaktiopetuskurssin tai erikoistumisalueen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • on saavuttanut vahvan ja analyyttisen tietämyksen niistä taiteentutkimuksen ilmiöistä tai osa-alueista joihin hän on kurssilla perehtynyt,
  • osaa sijoittaa tietonsa taiteentutkimuksen kenttään ja soveltaa tietojaan monipuolisesti opinnoissaan ja työtehtävissään
  • hallitsee eettisiä valmiuksia vaihtelevien ja monimuotoisten tutkimusaineistojen käsittelyyn
  • hallitsee taide- ja kulttuurialan työelämätaitoja, tuntee taide- ja kulttuurialan työllistymismahdollisuuksia, ja tunnistaa oman asiantuntijuutensa

Lisätietoja

Tämä jakso on mahdollista tehdä 5-10 opintopisteen laajuisena. Sisussa vaihtuvalaajuisten jaksojen osat jäävät järjestelmän osasuoritusrekisteriin, josta ne kootaan käsin sitten kun kokonaissuoritus on valmis. Kun et enää tee tälle koodille lisäsuorituksia, pyydä koontia juha.teppo@jyu.fi, niin suoritus tulee näkyviin rekisteriin normaalisti. Sisuun on tulossa ominaisuus, jonka jälkeen koontipyynnöt voidaan lähettää suoraan Sisusta.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Huomaa, että tämä jakso on mahdollista tehdä 5-10 opintopisteen laajuisena. Sisussa vaihtuvalaajuisten jaksojen osat jäävät järjestelmän osasuoritusrekisteriin, josta ne kootaan käsin sitten kun kokonaissuoritus on valmis. Kun et enää tee tälle koodille lisäsuorituksia, pyydä koontia juha.teppo@jyu.fi, niin suoritus tulee näkyviin rekisteriin normaalisti. Sisuun on tulossa ominaisuus, jonka jälkeen koontipyynnöt voidaan lähettää suoraan Sisusta.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan epäluku osaa
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Valitaan yksi taiteentutkimuksen alaa käsittelevä luentokurssi.

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Valitaan yksi tarjolla olevista taiteentutkimuksen alaa käsittelevistä erikoistumisalueista.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus