TAIA1105 Taiteen periodit ja kulttuurit (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kontaktiopetuksena suoritettaessa opiskelija valitsee yhden erikoistumisalueen tai erityisaluetta käsittelevän kurssivaihtoehdon, joka tarjoaa syventävän katsauksen yhteen taiteen ja kulttuurin historian ajanjaksoon, maantieteelliseen alueeseen tai kulttuuripiiriin.

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan yksi tarjolla olevista erikoistumisalueista 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • on saavuttanut analyyttisen tietämyksen niistä taiteen historian periodeista, tyylikausista tai kulttuuripiireistä, joihin hän on opintojaksolla keskittynyt,
  • osaa soveltaa tietojaan ja tunnistaa oman asiantuntijuutensa
  • ymmärtää kulttuurikausien ja -alueiden moninaisuuden ja monipuolisuuden sekä niiden välisten vaikutussuhteiden merkityksen,
  • ymmärtää eri kulttuuripiireihin tai epookkeihin liittyviä tulkinnallisia haasteita ja omaa niiden kohtaamiseen tarvittavia eettisiä valmiuksia.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Valitaan yksi erityisaluetta käsittelevä luentokurssi.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Valitaan yksi tarjolla olevista erikoistumisalueista.
Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Esseevaihtoehto on mahdollinen suoritettaessa "Hollannin taiteen kultakausi - Oppimispaketti" 

Opetus