TAHA123 Arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Perehdytään arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön historialliseen kehitykseen antiikista tähän päivään ja tutustaan aihepiirin keskeisiin kysymyksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee arkkitehtuurin historian pääpiirteet ja osaa sijoittaa arkkitehtuurin ilmiöt historialliseen kontekstiinsa,
  • osaa analysoida arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön ajallisia ja paikallisia ominaispiirteitä,
  • osaa eritellä arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön merkityksiä ja arvoja sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta.
  • ymmärtää ja tunnistaa arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön kulttuuriset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset viitekehykset.

Oppimateriaalit

Tentittäessä luetaan seuraavat:

Conway, Hazel; Roenisch, Rowan: Understanding Architecture: An Introduction to Architecture and Architectural History.

Nikula, Riitta: Suomen arkkitehtuurin ääriviivat.

Colquhoun, Alan: Modern architecture.

ja toinen seuraavista:

Fazio, Michael, Marian Moffett, ja Lawrence Wodehouse. A World History of Architecture.

Watkin, D. (1986). A history of Western architecture. 

Kirjallisuus

  • Conway, Hazel; Roenisch, Rowan: Understanding Architecture: An Introduction to Architecture and Architectural History. 2nd ed. London; New York: Routledge 2006.
  • Nikula, Riitta: Suomen arkkitehtuurin ääriviivat. Helsinki: Otava 2005.
  • Colquhoun, Alan: Modern architecture. Oxford: Oxford University Press 2002.
  • Fazio, Michael, Marian Moffett, ja Lawrence Wodehouse. A World History of Architecture. 3rd ed. London: Laurence King, 2013.
  • Watkin, D. (1986). A history of Western architecture. London: Barrie & Jenkins.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Oppimateriaalit:

Tentittäessä luetaan seuraavat:

Conway, Hazel; Roenisch, Rowan: Understanding Architecture: An Introduction to Architecture and Architectural History.

Nikula, Riitta: Suomen arkkitehtuurin ääriviivat.

Colquhoun, Alan: Modern architecture. 

ja toinen seuraavista:

Fazio, Michael, Marian Moffett, ja Lawrence Wodehouse. A World History of Architecture. 

Watkin, D. (1986). A history of Western architecture. 

Opetus