SVKS2002 Viittomakielen projektikurssi (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan vaihtuviin työelämälähtöisiin teemoihin projektiluontoisen työskentelyn ja tutkimuksen toteuttamisen kautta. Vaihtuvat aihepiirit sidotaan viittomakielen keskuksessa tehtävään tutkimukseen keskuksen yhteistyötahojen kanssa. Opiskelija saa perustaidot projektiluotoisen tutkimustyön suunnittelusta, hallinnasta ja toteutuksesta sekä tutkimustiedon popularisoinnista. 

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyn eri vaiheisiin, joihin sisältyvät yhteiset kontaktitapaamiset (läsnäolo vähintään 75 %) sekä itsenäinen työskentely ja muu dokumentoitu työ.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa suunnitella, hallita ja toteuttaa projektityöskentelyn eri vaiheet
  • osaa toimia itsenäisesti ja osana työryhmää projektityöskentelyn eri vaiheissa
  • ymmärtää tieteellisen tutkimustiedon popularisoinnin mekanismeja ja eettisiä erityispiirteitä
  • ymmärtää tutkimustiedon ja työelämän kytköksiä.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyn eri vaiheisiin, joihin sisältyvät yhteiset kontaktitapaamiset (läsnäolo vähintään 75 %) sekä itsenäinen työskentely ja muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Projektityöskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus