SVKP1044 Äidinkieli, kaksi- ja monikielisyys (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan suomalaista viittomakieltä äidinkielisestä ja vieraskielisestä näkökökulmasta. Lisäksi opintojaksolla pohditaan oman kielellisen identiteetin rakentumista sekä perehdytään kaksi- ja monikielisyyteen erityisesti kielivähemmistöjen, kielen oppimisen, koulutuksen ja arjen kielenkäytön näkökulmasta. 

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ TAI harjoitustehtävät ja niihin liittyvä muu dokumentoitu työ TAI kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kieli-identiteetin ja viittomakielisyyden rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä
  • ymmärtää äidinkielen merkityksen osana viittomakielisyyttä
  • osaa kuvailla ja määritellä kaksi- ja monikielisyyden ilmenemismuotoja viittomakielisessä yhteisössä eri näkökulmista
  • osaa vertailla kaksi- ja monikielisyyden tutkimuksen peruskäsitteistöä
  • ymmärtää äidinkieltä ja kaksi- ja monikielisyyttä koskevan tiedon merkityksen kieliasiantuntijuuden rakentumisessa.
  • tietää kielen käyttöön liittyviä eettisiä seikkoja äidinkielisyyden ja kaksi- ja monikieliyyden näkökulmasta.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Harjoitustehtävät ja niihin liittyvä muu dokumentoitu työ
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Kirjatentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75%), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Harjoitustehtävät ja niihin liittyvä muu dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjatentti.
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta