SVKP1017 Johdatus Deaf Studies -tieteenalaan (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään ja tutustutaan Deaf Studiesin akateemiseen alaan ja sen muutoksiin historian saatossa. Lisäksi opintojaksolla keskustellaan ja pohditaan alan keskeisiä käsitteitä, kuten kuurojen kulttuuri, kuurojen yhteisö, kuurojen identiteetti ja kuurous, useasta eri näkökulmasta. Tämä johdatteleva opintojakso keskittyy tarkastelemaan kuurojen yhteisöjä niin suomalaisesta kuin maailmanlaajuisesta näkökulmasta.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa dokumentoitu työ. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • saa perustiedot Deaf Studiesin tutkimusalasta ja sen sisällöistä
  • osaa kuvailla Deaf Studiesin tutkimusalan muutoksia sen historian aikana historiassa ja ymmärtää mistä muutokset johtuvat
  • osaa pohtia kriittisesti käsitteitä, joita sovelletaan käytettäväksi kuuroihin ja/tai viittomakielisiin liittyen
  • ymmärtää diversisteetin olemassaolon kuurojen yhteisössä
  • saa yleiskuvan tämän alan kirjallisuudesta ja aineistoista
  • ymmärtää kuinka kuurot ja viittomakieliset kehittävät identiteettiään globaalisti ja muuttuvan työelämän tarpeisiin
  • ymmärtää viittomakieliin, kuurojenyhteisöihin ja niiden asemaan liittyviä eettisiä seikkoja.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75%), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
suomi

Opetus