SVKA1050 Viittomakielen työelämäkurssi (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu yhteen tai useampaan viittomakielialalla toimivaan yritykseen tai organisaatioon omien ammatillisten suuntautumistavoitteidensa näkökulmasta. Opintojakso sisältää yhteisiä luentoja, yrityksessä tai organisaatiossa tapahtuvan etäoppimisjakson sekä raportointia.

Arviointiperusteet

Opintojakso suoritetaan suunnittelemalla työelämävierailu(ja) yhdessä opettajan kanssa, toteuttamalla vierailu(t) ja raportoimalla vierailu(i)sta opettajalle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tuntee viittomakielialan työelämän tarpeita
  • tuntee viittomakieliasiantuntijan tehtäviä ja osaa kuvata niissä vaadittavaa osaamista
  • osaa arvioida kehittämistarpeitaan ja ammatillista suuntautumistaan ja täydentää omaa osaamistaan
  • tunnistaa mahdollisuuksia viittomakielialan työmarkkinoilla
  • tiedostaa työelämän ja tutkimuksen eettisiä erityispiirteitä.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakso suoritetaan suunnittelemalla työelämävierailu(ja) yhdessä opettajan kanssa, toteuttamalla vierailu(t) ja raportoimalla vierailu(i)sta opettajalle.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Opintojakso suoritetaan suunnittelemalla työelämävierailu(ja) yhdessä opettajan kanssa, toteuttamalla vierailu(t) ja raportoimalla vierailu(i)sta opettajalle.
Suorituskieli:
suomi

Opetus