STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Sosiaalityön peruopintojen pakollinen jakso. Vapaa kaikille.

Kuvaus

Kontaktiopetuksessa käsitellään sosiaalityön toimintakenttiä ja sosiaalityötä ammattina sekä rakennetaan omaa suhdetta niihin. Opiskelijat hankkivat itselleen paikan, jossa he perehtyvät sosiaalityöntekijöiden työhön ja havainnoivat sosiaalityön käytäntöjä 10 työpäivän ajan. Opiskelija laatii jaksosta teoreettis-empiirisen esseen, joka esitellään seminaarityöskentelyn aikana.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa jaksolla käsityksen sosiaalialan toimintakentästä ja harjaantuu havainnoimaan sosiaalityön käytännön toimintaa. Opiskelija oppii tunnistamaan vaikeiden elämäntilanteiden merkityksiä sekä niiden tuottamien tuen tarpeiden lähtökohtia. Hän osaa hahmottaa sosiaalityön erilaisia toimintaympäristöjä ja kohdeilmiöitä suhteessa yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin rakenteisiin. Opiskelija tunnistaa omia arvolähtökohtiaan ja hahmottaa sosiaalityön eettisiä arvoja ja ammatillisia periaatteita sekä ymmärtää tuen tarpeessa olevan ihmisen kohtaamisen ja hyvien vuorovaikutustaitojen merkityksen.

Lisätietoja

Sosiaalityön perusopintoja muuna kuin tutkinto-opiskelijana suorittava suorittaa Sosiaalityön käytännöt I -jakson samalla tavalla kuin sosiaalityön tutkinto-opiskelijat.

Opintojaksoon kuuluva aloitusseminaari tulee olla käytynä ennen käytännön harjoittelun aloittamista.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, työssäoppimisjakso (10 työpäivää) ja kirjallinen tehtävä. Suoritustapa on sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille ja muille kuin sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille sama.
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetuksen, työssäoppimisjakson ja kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus