STOP1001 Sosiaalityön johdanto (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Sosiaalityön peruopintojen pakollinen jakso. Vapaa kaikille.

Kuvaus

Opintojakso sisältää johdannon sosiaalityön historialliseen kehitykseen sekä ajankohtaisiin keskusteluihin ja tutkimukseen. Opintojaksolla tarkastellaan sosiaalityön keskeisiä teoriaperinteitä ja nykysuuntauksia sekä sosiaalityöhön kytkeytyviä yhteiskunnallisia haasteita. Lisäksi opintojaksolla käsitellään sosiaalityön erityispiirteitä ja suhdetta muihin yhteiskuntatietieteisiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää sosiaalityötä yhteiskuntatieteellisenä tieteenalana, oppiaineena, liikkeenä ja käytäntönä. Opiskelija ymmärtää pääpiirteissään sosiaalityön historiallista kehitystä. Hän tuntee sosiaalityön keskeisiä teorioita, käsitteitä, menetelmiä, ammatillista etiikkaa, toimintaympäristöjä sekä tutkimusteemoja. Hän osaa hahmottaa sosiaalityön paikkaa ja tehtäviä kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija osaa hahmottaa sosiaalityön suhdetta muihin yhteiskuntatieteisiin.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Kirjallisuus

  • Jaakkola, Jouko, Panu Pulma, Mirja Satka & Kyösi Urponen (1994): Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: suomalaisten sosiaalisen turvan historia. Sosiaaliturvan keskusliitto. HUOM! VAIN Pulman, Urposen ja Satkan artikkelit eli sivut 15–70 ja 163–339. (ISBN 951-747-070-3 sidottu ISBN 978-951-39-6973-8 verkko)
  • Juhila, Kirsi (2018): Aika, paikka ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino. (ISBN 978-951-768-695-2 nidottu ISBN 9789517686709 verkko)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Sosiaalityön tutkinto-ohjelmaopiskelijoille: Luennot ja ryhmätyöskentely lukupiirissä, jossa suoritetaan kirjallisuus.
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisuuden hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Muille kuin sosiaalityön tutkinto-ohjelmaopiskelijoille: Luennot ja kirjallisuus, joka suoritetaan e-tenttinä (esseenä tai ryhmätyönä)
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisuuden hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
x

Yhteiset luennot kaikille (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Lukupiiri tutkinto-ohjelman opiskelijoille (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

eTentti sivuaineilijoille (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus