STOE310 Tieteellis-käytännöllinen lopputyö (10 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen pakollinen jakso

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Erikoistuva opiskelija kykenee sosiaalityön ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tuloksia ja menetelmiä hyödyntäen analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään rakenteellisen sosiaalityön ammatillisia käytäntöjä. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Lopputyö voi sisältää 1) työpaikalla toteutettavan kehittämistehtävän ja sen raportoinnin, 2) artikkelin vertaisarvioidussa tai muussa asiantuntijajulkaisussa, 3) vaativan tutkimus- ja/tai kehittämishankkeen suunnitelman tai meneillään olevan hankkeen raportoinnin tai 4) kirjallisuuskatsauksen tieteellisistä teksteistä. Opiskelija sopii lopputyönsä aiheen ja toteutuksen erikoisalan vastuuopettajien kanssa. Opiskelija toteuttaa tieteellis-käytännöllisen lopputyön yliopiston ja mahdollisuuksien mukaan työpaikan ohjausta sekä muiden erikoisalan opiskelijoiden vertaistukea hyödyntäen. Lopputyö voidaan tehdä myös yhteistyönä useamman opiskelijan kesken. Ennakkotehtävä. Lopputyöseminaari/kontaktiopetusjakso (2 pv). Oman oppimisen ja osaamisen itsearviointi ja näkyväksi tekeminen sekä koulutuksen arviointi
Arviointiperusteet:
Ennakkotehtävä. Lopputyöseminaari/kontaktiopetusjakso (2 pv). Oman oppimisen ja osaamisen itsearviointi ja näkyväksi tekeminen sekä koulutuksen arviointi
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (10 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta