STOE230 Tekstien kriittinen lukutaito ja tulkinta (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen pakollinen jakso

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Erikoistuva opiskelija osaa lukea ja analysoida kriittisesti yhteiskuntatieteellistä ja ihmistieteellistä tutkimusta sekä muuta informaatiota. Opiskelija perehtyy systemaattiseen tiedonhakuun. 

Oppimateriaalit

Kurssilla osoitettu kirjallisuus.  

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Verkkokurssi, jolla perehdytään itsenäisesti tiedonhakuun ja analysoidaan lopputyöhön liittyvä tieteellinen artikkeli.
Arviointiperusteet:
Verkkokurssi, jolla perehdytään itsenäisesti tiedonhakuun ja analysoidaan lopputyöhön liittyvä tieteellinen artikkeli.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta