STOE220 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen pakollinen jakso

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Erikoistuva opiskelija hallitsee yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tekemisen sekä osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida rakenteellista sosiaalityötä. Opiskelijalla on valmiudet toimia vaativan kehittämistyön vastuuasiantuntijana. 

Oppimateriaalit

Kurssilla osoitettava kirjallisuus. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Verkkokurssi, jolla kirjallisuuden avulla perehdytään tutkimus- ja kehittämis-menetelmiin sekä tehdään lopputyötä edistävä oppimistehtävä.
Arviointiperusteet:
: Verkkokurssi, jolla kirjallisuuden avulla perehdytään tutkimus- ja kehittämis-menetelmiin sekä tehdään lopputyötä edistävä oppimistehtävä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus