STOE180 Hyvinvointipolitiikka ja strategiatyö (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen pakollinen jakso

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Erikoistuvalla opiskelijalla on yleiskäsitys hyvinvointipolitiikasta ja siihen liittyvästä vaikuttamis- ja strategiatyöstä sekä valmius osallistua hyvinvointikertomusten ja erilaisten politiikkaohjelmien laadintaan. Lisäksi opiskelijalla on valmius ja taito tuoda asiakaskansalaisten sekä sosiaalityön asiantuntemus eri tasoilla tapahtuvan politiikan ja päätöksenteon avuksi.

Oppimateriaalit

Kurssilla osoitettava kirjallisuus ja materiaali. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetusjakso (2 pv): Luennot ja ryhmäkeskustelut. Luentoihin ja kirjal-lisuuteen liittyvä oppimistehtävä.
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetusjakso (2 pv): Luennot ja ryhmäkeskustelut. Luentoihin ja kirjal-lisuuteen liittyvä oppimistehtävä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta