STOE160 Toimintaympäristöjen ja palveluiden kehittäminen (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen pakollinen jakso

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Erikoistuva opiskelija osaa toimia ja vaikuttaa monialaisissa ja moniammatillisissa ryhmissä. Toiminta voi tapahtua yhdessä asiakkaiden/kokemusasiantuntijoiden/kansalaisjärjestöjen/sosiaali- ja terveydenhuollon tai muiden sektoreiden toimijoiden kanssa toimimattomien rakenteiden ja käytäntöjen ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja kehittämiseksi.

Oppimateriaalit

Kurssilla osoitettava kirjallisuus sekä opiskelijan itsenäinen tiedonhaku.  

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Toimintaympäristöjen ja/tai palveluiden kehittämiseen liittyvä oppimistehtävä, jonka voi kytkeä osaksi tieteellis-käytännöllistä lopputyötä.
Arviointiperusteet:
Toimintaympäristöjen ja/tai palveluiden kehittämiseen liittyvä oppimistehtävä, jonka voi kytkeä osaksi tieteellis-käytännöllistä lopputyötä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta