STOE150 Tiedontuotanto ja sosiaalinen raportointi vaikuttamisen välineenä (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen pakollinen jakso

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

: Erikoistuva opiskelija osaa toimia tiedontuottajana ja -jakajana sekä käyttää siinä tarvittavia erilaisia sosiaalityön tiedontuotannon menetelmiä (mm. sosiaalinen raportointi, tietojärjestelmät ja dokumentointi, sosiaalisten vaikutusten arviointi ja ennakointi). Opiskelija osaa tuottaa ja jakaa tietoa omasta työstään sekä asiakkaiden tarpeista ja elinoloista ja niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä suunnitella ja toteuttaa toimia epäkohtien muuttamiseksi. 

Oppimateriaalit

Kurssilla osoitettava kirjallisuus. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetusjakso (2 pv): Luennot sekä ryhmätyöt ja -keskustelut. Ryhmä-töihin, luentoihin ja kirjallisuuteen liittyvä oppimistehtävä
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetusjakso (2 pv): Luennot sekä ryhmätyöt ja -keskustelut. Ryhmä-töihin, luentoihin ja kirjallisuuteen liittyvä oppimistehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta