STOE140 Julkisuustyö ja viestintä (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen pakollinen jakso

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Erikoistuva opiskelija ymmärtää viestinnän merkityksen sekä sosiaali- ja terveysalan että oman työnsä kannalta ja haluaa kehittää omia viestinnän taitojaan. Opiskelija osaa ilmaista itseään ja perustella näkemyksiään työelämän vuorovaikutustilanteissa sekä osaa laatia vaikuttavan viestinnän asiakirjoja. Opiskelija tuntee vaikuttavan mediatyöskentelyn perusteet ja hallitsee sosiaalisen median käytön työssään. 

Oppimateriaalit

Kurssilla osoitettava kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetusjakso (2 pv): Luennot sekä ryhmätyöt ja -keskustelut. Ryhmä-töihin, luentoihin ja kirjallisuuteen liittyvä oppimistehtävä
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetusjakso (2 pv): Luennot sekä ryhmätyöt ja -keskustelut. Ryhmä-töihin, luentoihin ja kirjallisuuteen liittyvä oppimistehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta