STOE120 Rakenteellisen sosiaalityön yhteiskunnallinen konteksti ja muuttuvat toimitanympäristöt (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen pakollinen jakso

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Erikoistuva opiskelija osaa jäsentää tietoa yhteiskunnallisen kontekstin yhteyksistä ihmisen hyvinvointiin sekä ymmärtää rakenteellisen sosiaalityön ja vaikuttamisen eri tasot ja muodot sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakentällä ja laajemmin yhteiskunnassa. Opiskelija omaksuu tietoa ja taitoa jäsentää kriittisesti ja analyyttisesti palvelujärjestelmien toimintaa ja vallan rakenteita.

Oppimateriaalit

Kurssilla osoitettava kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetusjakso (2 pv): Luennot ja ryhmäkeskustelut. Luentoihin ja kirjalli-suuteen liittyvä oppimistehtävä.
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetusjakso (2 pv): Luennot ja ryhmäkeskustelut. Luentoihin ja kirjalli-suuteen liittyvä oppimistehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus