STOE110 Rakenteellisen sosiaalityön asiantuntijuus (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen pakollinen jakso

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Erikoistuva opiskelija jäsentää rakenteellisen sosiaalityön perinteiden ja tietopohjan avulla nykypäivän asiantuntijuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Opiskelija asettaa henkilökohtaiset opiskelutavoitteensa ja ideoi lopputyönsä aihetta. Lisäksi aloitetaan oman osaamisen itsearviointi sekä näkyväksi tekeminen.

Lisätietoja

Ennakkotehtävä. Kontaktiopetusjakso (2 pv): Luennot ja ryhmäkeskustelut. Luentoihin ja kirjallisuuteen liittyvä oppimistehtävä

Oppimateriaalit

Kurssilla osoitettava kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Ennakkotehtävä. Kontaktiopetusjakso (2 pv): Luennot ja ryhmäkeskustelut. Luentoihin ja kirjallisuuteen liittyvä oppimistehtävä
Arviointiperusteet:
Ennakkotehtävä. Kontaktiopetusjakso (2 pv): Luennot ja ryhmäkeskustelut. Luentoihin ja kirjallisuuteen liittyvä oppimistehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus