STKE113 Kielitaidon erityiskysymyksiä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään kielitaidon arvioinnin tieteelliseen keskusteluun ja kehityssuuntiin sekä syvennetään ymmärrystä kielitaidon arvioinnin tavoista ja niiden soveltamisesta. Arviointia tarkastellaan sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kielitaidon arviointiin liittyvää tieteellistä keskustelua ja kehityssuuntia (esim. kielitaidon osa-alueiden integraatio, teksti- ja monilukutaito, erityisryhmien arvioinnin kysymykset, testausjärjestelmien kehittäminen)
  • tuntee kielitaidon arviointiin liittyvää kielipoliittista ja yhteiskunnallista keskustelua
  • osaa vertailla ja analysoida eri arviointitapoja ja ymmärtää niiden sovellusmahdollisuudet ja pedagogiset ulottuvuudet.

Lisätietoja

Opintojakso valitaan vain siinä tapauksessa, jos opiskelija on jo suorittanut perusopinnoissa kurssin STKP002 Kielitaidon arviointi. Muuten suoritetaan jakso STKE123 Suomen kielen taidon arviointi.

Tämä opintojakso on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
oppimistehtävä 5 op (100 %)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta