STKE107 S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla opiskelija tutustuu S2-alan ja -tutkimuksen kehityslinjoihin sekä kahteen alan väitöskirjaan. Opintojakson keskeisiä näkökulmia ovat tutkimustiedon merkitys alan kehityksessä sekä sen sovellettavuus omassa työssä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee perustiedot suomi toisena kielenä -alan kehityksestä
  • tuntee S2-tutkimuksen kehityslinjat suhteessa kansainväliseen toisen kielen oppimisen tutkimukseen
  • osaa arvioida ja vertailla S2-tutkimusta, sen metodeja, tuloksia ja johtopäätöksiä sekä suhteuttaa näitä S2-alan ja -tutkimuksen kehitykseen
  • näkee tutkimustiedon yhteydet käytännön opetustyöhön ja omaan ammatilliseen kehittymiseensä.

Lisätietoja

Tämä opintojakso on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
oppimistehtävä 5 op (100 %)
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (JYU avoin) (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus