SOSM5001 Sosiologian erityiskysymyksiä 1 (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan sosiologisen ajattelun ja toiminnan tapoja sekä erilaisten sosiologian alueiden erikoisluonnetta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiologisen tutkimuksen erityiskysymyksiä.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja/tai mahdollinen kirjallinen työ. Suoritustavasta ja suoritettavasta kirjallisuudesta sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta