SKIS504 Sukukielet (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
viro, eesti, suomi, unkari
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan johonkin suomen sukukieleen, kuten viroon, unkariin, saameen tai karjalaan. 

Arviointiperusteet

Osallistuminen kontaktiopetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja tentti tai oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee tietyn suomen sukukielen rakenteen ja sanaston perusteet
  • tuntee kyseisen sukukielen puhujien kulttuurin ominaispiirteet
  • ymmärtää kyseisen sukukielen ja suomen kielen väliset erot ja yhtäläisyydet.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen kontaktiopetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja tentti tai oppimistehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuminen kontaktiopetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja tentti tai oppimistehtävät.
Suorituskieli:
viro, eesti, suomi, unkari
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja tentti tai oppimistehtävät.

Ei julkaistua opetusta