SKIS3045 Näkökulmia teksti- ja diskurssianalyysiin (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa perehdytään joihinkin tekstien, diskurssien ja vuorovaikutuksen analyysin suuntauksiin ja syvennetään aiempaa teoreettista ja analyyttista osaamista. Erityisesti kiinnitetään huomiota suomen kielestä tehtyyn tutkimukseen ja suomenkielisten aineistojen analyysiin. Opintojaksossa sovelletaan teoreettisia ja metodologisia perusteita aineiston analyysiin.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 50 %), kirjalliset tehtävät ja projektityö. Itsenäisessä suoritustavassa kirjalliset tehtävät.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa esitellä tekstien, vuorovaikutuksen ja diskurssintutkimuksen teorioita, analyysitapoja ja niihin liittyviä käsitteitä
  • osaa soveltaa valitsemaansa lähestymistapaa kielenkäytön analyysiin
  • osaa arvioida, minkälaiseen kielenkäytön kuvaukseen lähestymistapa sopii ja mihin analyysin tuloksia voidaan soveltaa
  • osaa eritellä, millaisia soveltamismahdollisuuksia diskurssintutkimuksen teorioilla on työelämässä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 50 %), kirjalliset tehtävät ja projektityö.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 50 %), kirjalliset tehtävät ja projektityö.
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Suorituskieli:
suomi

Opetus