SKIS3008 Kieliasiantuntijan tekstityö ja palautekäytänteet (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään työelämän kirjalliseen viestintään ja työelämän keskeisimpien tekstilajien kirjoittamiseen sekä palautekäytänteisiin.

Arviointiperusteet

Kirjalliset tehtävät. Kontaktiopetukseen osallistuttaessa lisäksi tekstien arviointi ja palaute kirjallisesti ja suullisesti. Kontaktiopetuskurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (60 %).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tuottaa, toimittaa ja huoltaa erilaisia työelämän tekstejä ja perustella omat ratkaisunsa
  • hallitsee kannustavan ja konkreettisen palautteenannon käytänteitä
  • osaa antaa kirjoittajalle ohjeita kirjoittamistaitojen kehittämiseen sekä suullisesti että kirjallisesti
  • osaa suunnitella ja toteuttaa kielenkäyttöön liittyvää koulutusta työelämän tarpeisiin.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät, tekstien arviointi ja palaute kirjallisesti ja suullisesti. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (60 %).
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Itsenäinen työskentely on mahdollinen opiskelijalle, joka tekee tekstinhuoltotyötä.
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät, tekstien arviointi ja palaute kirjallisesti ja suullisesti. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (60 %).
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Suorituskieli:
suomi

Opetus