SKIS203 Kielen normit ja normittaminen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti perehtymällä annettuun kirjallisuuteen ja kirjoittamalla essee sen pohjalta.

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä (essee).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa kuvata kielenhuollon ja kielenohjailun taustalla vaikuttavia periaatteita ja tarkastella niitä laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa
  • osaa selittää, mitä normeilla ja normatiivisuudella tarkoitetaan
  • ymmärtää normien sosiaalisen ja kulttuurisen luonteen
  • osaa pohtia kielenhuollon käytänteitä ja merkitystä sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjallinen tehtävä (essee).
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjallinen tehtävä (essee).
Suorituskieli:
suomi

Opetus