SKIS1001 Tieteen yleistajuistaminen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa perehdytään tieteellisen tiedon käsitteeseen ja luonteeseen sekä tieteellisen tiedon yleistajuistamisen periaatteisiin. Opintojaksossa tarkastellaan yleistajuistamista sekä tekstien tuottamisen että analysoinnin näkökulmista.

Arviointiperusteet

Oppimispäiväkirja, yleistajuinen kirjoitus ja esitys. Kurssilla edellytetään 50 %:n läsnäoloa. Itsenäisessä suoritustavassa oppimispäiväkirja, tekstianalyysi ja yleistajuinen tuotos.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan

  • tunnistaa eri tapoja viestiä tieteellisestä tutkimuksesta,
  • analysoida ja verrata tieteellisiä ja yleistajuisia tekstejä,
  • suunnitella ja toteuttaa luovan, tiedettä yleistajuistavan teoksen,
  • suunnitella ja pitää yleistajuisten suullisen esityksen,
  • kirjoittaa tieteestä eri vastaanottajaryhmille ymmärrettävällä ja kiinnostavalla tavalla.

Lisätietoja

Järjestetään joka toinen lukuvuosi.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimispäiväkirja, yleistajuinen kirjoitus ja esitys. Kurssilla edellytetään 50 %:n läsnäoloa.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.
Arviointiperusteet:
Oppimispäiväkirja, tekstianalyysi ja yleistajuinen tuotos.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Oppimispäiväkirja, yleistajuinen kirjoitus ja esitys. Kurssilla edellytetään 50 %:n läsnäoloa.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, suulliset ja kirjalliset harjoitukset.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Oppimispäiväkirja, tekstianalyysi ja yleistajuinen tuotos.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Oppimistehtävät tai näiden yhdistelmä.

Opetus