SKIP2002 Kielen käyttö, merkitys ja muoto II (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025

Kuvaus

Kielioppia lähestytään kielen käytön kautta muovautuvana. Opintojaksolla perehdytään suomen kielen lauseopin perusteisiin teoreettisesti ja analyyttisesti.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarkastella kielen käyttöä, merkitystä ja muotoa sekä yksilön että yhteisön kannalta
  • ymmärtää kieliopin sekä kielen sisäisenä ominaisuutena että erilaisina tapoina kuvata kieltä
  • ymmärtää kielen kuvauksen eri tasot ja niiden väliset yhteydet
  • tuntee semantiikan ja pragmatiikan tutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset tutkimussuuntaukset
  • hallitsee syntaksin, semantiikan ja pragmatiikan keskeiset ilmiöt ja terminologian sekä osaa käyttää niitä kuvatessaan sanojen, lauseiden ja puhuttujen, kirjoitettujen ja multimodaalisten tekstien merkityksiä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus ja/tai muut dokumentoitavat harjoitukset.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Tentti ja harjoitukset.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus ja/tai muut dokumentoitavat harjoitukset.
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus ja/tai muut dokumentoitavat harjoitukset
Suorituskieli:
suomi

Opetus