SKIP2001 Kielen käyttö, merkitys ja muoto I (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025

Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan, miten kieli välittää ja rakentaa merkityksiä erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelijat saavat välineitä havainnoida ja analysoida puheen piirteitä sekä sanojen merkityksiä, muodostusta ja taivutusta.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tiedostaa kielen käytön, merkityksen ja muodon yhteyden.
  • ymmärtää, mitä kielioppi on ja mihin sitä tarvitaan.
  • ymmärtää puhutun ja kirjoitetun kielen suhteen ja kielen multimodaalisen luonteen.
  • ymmärtää puhutun kielen primaariuden ja monimuotoisuuden.
  • oivaltaa eri kielimuotojen tasavertaisuuden ja merkitysten neuvoteltavuuden.
  • hallitsee suomen kielen prosodian, leksikaalisen semantiikan, morfologian ja äännerakenteen keskeiset ilmiöt ja terminologian ja osaa hyödyntää niitä kielen analysoinnissa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus ja/tai muut dokumentoitavat harjoitukset.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus ja/tai muut dokumentoitavat harjoitukset.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus ja/tai muut dokumentoitavat harjoitukset.
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
tenttisuoritus ja/tai muut dokumentoitavat harjoitukset.
Suorituskieli:
suomi

Opetus