SKIA402 Nimistö (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan nimistöntutkimuksen metodeihin ja tärkeimpiin tutkimuskohteisiin, kuten paikannimistöön, henkilönimistöön ja kaupalliseen nimistöön. 

Arviointiperusteet

- osallistuminen opetukseen: läsnäolo vähintään 80 % ja oppimistehtävien suorittaminen 

- itsenäinen suoritus: kirjalliset tehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee nimistöntutkimuksen periaatteet ja tutkimuskohteet
  • tuntee virallisen ja epävirallisen nimistön rakenteen, muodostuksen ja kielisosiologisen taustan
  • kykenee soveltamaan tietojaan opetuksen lisäksi erityyppisissä asiantuntijatehtävissä, kuten kaavanimistön suunnittelussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen kontaktiopetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja oppimistehtävien suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuminen kontaktiopetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja oppimistehtävien suorittaminen.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja oppimispäiväkirja.

Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Suorituskieli:
suomi

Opetus