SKIA2015 Kehittyvä kieli (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla käsitellään suomen kielen historiallista taustaa, kehittymistä ja kirjasuomen eri vaiheita pääpiirteissään. Kurssilla tarkastellaan myös nykypuhekielen keskeisten piirteiden taustaa aluemurteissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielen nykyilmiöitä historiallisesta taustasta käsin
  • ymmärtää kielen rakenteiden pitkäaikaisten kehityslinjojen luonteen suomen kielen ja sen sukukielten näkökulmasta
  • pystyy tarkastelemaan suomen kieltä typologisesta näkökulmasta ja vertailemaan sitä muihin kieliin
  • tuntee suomen kielen aluemurteiden muotoutumisen ja niiden ominaispiirteet
  • tuntee suomen kielen sanaston rakentumisen ja kulttuurihistoriallisen taustan
  • tuntee kirjoitetun suomen kehityslinjoja ja niihin vaikuttavia syitä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen kontaktiopetukseen (läsnäolo vähintään 60 %) ja tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuminen kontaktiopetukseen (läsnäolo vähintään60 %) ja tentti.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja tentti.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luentovideot ja kirjalliset tehtävät.

Opetus